До 20% отстъпка на
До 20% отстъпка на избрани необходими продукти
Нова марка и продукти
Нова марка и продукти от Hawaiian Tropic

Adresa: Sofie, 15 Geo Milev StZavolejte nám: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg
Adresa: Sofie, 15 Geo Milev StZavolejte nám: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg

Košík

Celkem:$170.00

Oblíbené


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MONNA INTERNATIONAL LTD (MONNA)

Obchodník: Monna International EOOD
DIČ: BG206774951
Adresa: Bulharsko, Sofie, Geo Milev St. 15
Telefon zákazníka: +359 8 7777 9009
E-mail pro zákazníky: customers@monna.bg

1. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele obchodu a stanoví zásady registrace a používání účtu v obchodě, zásady elektronické rezervace zboží, které má MONNA k dispozici ("ZBOŽÍ" nebo "ZBOŽÍ"), objednávání zboží od MONNY a uzavírání smluv o prodeji zboží ("zákazník" nebo "zákazníci").
2. Každý uživatel společnosti MONNA může kdykoli získat přístup k Podmínkám kliknutím na odkaz "Podmínky" na webových stránkách společnosti MONNA nebo uložením verze ve formátu PDF do informačního média dle vlastního výběru.
3. Informace o zboží MONNA, jako je obrázek, popis a konečné ceny, představují nabídku na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 47 bulharského zákona o ochraně spotřebitele v souladu s podmínkami těchto Podmínek. Kliknutím na tlačítko "objednat" na webových stránkách uživatel přistoupí k uzavření smlouvy o prodeji zboží v internetovém obchodě MONNA a bude přesměrován na zpracování platby.
4. Zboží v MONNĚ je podrobně označeno. Podrobnější informace o vlastnostech zboží jsou uvedeny na internetových stránkách.
5. Obrázky a zobrazení produktů jsou ilustrativní.

1. MONNA umožňuje uzavírání smluv o prodeji zboží na internetu a poskytuje další služby, jak je uvedeno v těchto podmínkách.
2. Smlouva o prodeji zboží je uzavřena mezi uživatelem společnosti MONNA ("ZÁKAZNÍK") a společností MONNA International se sídlem v Sofii v Bulharsku.
3. Podmínkou vašeho používání společnosti MONNA je přečtení a přijetí těchto podmínek.
4. Informace poskytnuté zákazníkem v průběhu objednávky musí být přesné, aktuální a jasně definované.
5. MONNA si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou poskytnuté informace nepřesné do té míry, že není možné objednávku vyřídit, a zejména neumožňují doručení zásilky. Před odmítnutím vyřízení objednávky se MONNA pokusí kontaktovat zákazníka za účelem ověření údajů poskytnutých zákazníkem v souvislosti s požadovanou objednávkou, pokud je to možné.
6. MONNA přijme veškerá možná technická a organizační opatření vyžadovaná platnými právními předpisy k ochraně osobních údajů uživatelů, zejména taková, která zabrání neoprávněným osobám získat a měnit údaje poskytnuté při registraci. 7. Návštěvníci a zákazníci webových stránek potvrzují, že se seznámili se Zásadami ochrany osobních údajů v internetovém obchodě MONNA (včetně zásad používání souborů cookie) a že rozumí zásadám a účelům zpracování svých osobních údajů na webových stránkách.
7. Uživatel, který využil službu MONNA, je povinen:
a) neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán právními předpisy;
b) Používat služby společnosti MONNA způsobem, který nenarušuje její fungování;
c) Nešířit a nezveřejňovat na stránkách MONNA komerčně nevyžádané informace;
(d) Využívat služby MONNA, aniž by to výrazně ztěžovalo práci ostatním uživatelům nebo správci MONNA;
e) Používat obsah zveřejněný na webových stránkách MONNA pro svou osobní potřebu;
f) Nezadávat falešné nebo podvodné objednávky. Všechny objednávky, u nichž je důvodné podezření, že jsou podvodné nebo falešné, budou administrátorem zrušeny a oznámeny příslušným orgánům.

1. MONNA umožňuje objednávání zboží následujícím způsobem:
a) na webových stránkách společnosti MONNA (online) prostřednictvím objednávkového postupu;
2. MONNA přijímá objednávky podané online 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Objednávky podané e-mailem a telefonicky jsou přijímány v pracovní dny od pondělí do pátku mezi 9:00 a 17:00. Objednávky podané v sobotu, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státních svátků se vyřizují první pracovní den následující po dni objednávky Objednávky podané po 13:00 hodině se vyřizují následující pracovní den.
3. Podmínkou pro zadání objednávky je vyplnění formuláře se všemi údaji potřebnými pro přepravu nebo pro vystavení faktury ze systému DPH nebo dokladu o zaplacení.
4. Chcete-li provést objednávku, vyberte zboží MONNA, věnujte zvláštní pozornost jeho množství, velikostem a poté přejděte do sekce "Nákupní košík" a pokračujte v objednávkovém postupu výběrem příslušných možností pro další akce.
5. Až do potvrzení výběru Zboží tlačítkem "Platba" může Zákazník provádět změny Zboží uvedeného v objednávce, jakož i měnit adresu a kontaktní údaje pro zaslání nebo fakturu. 6. Potvrzení objednávky Zákazníkem kliknutím na tlačítko "Platba" se rovná přijetí závazku uhradit cenu Zboží a náklady na jeho dodání a balení, o čemž bude Zákazník informován bezprostředně před potvrzením objednávky.
6. Potvrzení objednávky zákazníkem v souladu s těmito obchodními podmínkami představuje nabídku zákazníka uzavřít kupní smlouvu adresovanou společnosti MONNA International v souladu s obsahem objednávky a těmito obchodními podmínkami.
7. Po odeslání objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami obdrží Zákazník na uvedenou e-mailovou adresu zprávu obsahující údaje o objednávce, počet objednaného Zboží, hodnotu objednávky, zvolený způsob doručení a platby, dobu vyřízení objednávky, adresu a kontaktní údaje Zákazníka a společnosti MONNA, jakož i informace o postupu při reklamaci Zboží a o právu Zákazníka odstoupit od kupní smlouvy.
8. MONNA zašle potvrzení o přijetí nabídky Zákazníka zaslané e-mailem nebo telefonicky ("Potvrzení o provedení a odeslání objednávky") nebo o odmítnutí přijetí nabídky Zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Okamžikem obdržení uvedeného Potvrzení se smlouva o prodeji zboží objednaného Zákazníkem mezi Zákazníkem a společností MONNA. považuje za uzavřenou.
9. Aniž by bylo omezeno právo zákazníka odmítnout plnění smlouvy podle příslušných zákonných ustanovení, může zákazník zrušit objednávku do doby, než MONNA obdrží potvrzení o přijetí nabídky ke koupi, tj. před obdržením e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky k plnění. V takovém případě musí Zákazník neprodleně kontaktovat společnost MONNA, a to i elektronicky, s následným potvrzením e-mailem.
10. Zvolí-li zákazník jiný způsob platby než dobírku, vyhrazuje si MONNA právo odmítnout splnění objednávky podle kupní smlouvy, pokud:
. (i) kontaktní údaje kupujícího byly nepřesné v takovém rozsahu, že není možné zboží doručit,
(ii) transakce není autorizována v elektronickém platebním systému Paysera, nebo
(iii) platba za objednávku nebyla provedena do 2 pracovních dnů od jejího odeslání.
11. Zákazník obdrží elektronickou fakturu nebo potvrzení o přijetí objednávky ve formátu pdf nebo jiném formátu na jím uvedený e-mail.

1. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Přibližná doba dodání Zboží je uvedena ve stručném popisu objednávky před jejím potvrzením Zákazníkem pomocí tlačítka "Platba".1. Zboží je doručováno na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Orientační čas dodání Zboží je uveden ve stručném popisu každého produktu, který Zákazník zařadí do objednávky před jejím potvrzením Zákazníkem pomocí tlačítka „Zaplatit“.
2. Orientační doba dodání Zboží kurýrem je cca 2 (dva) pracovní dny ode dne následujícího po zaevidování poptávky. Celková a maximální dodací lhůta objednávky by neměla přesáhnout 7 pracovních dnů, pokud není u produktu uvedena delší dodací lhůta. Podmínky uvedené u každého produktu jsou orientační a mohou být prodlouženy z důvodu okolností vyšší moci týkající se dopravy. Zahájení realizace objednávky může být odloženo do doby, než bude částka prodejní ceny (případně nákladů na dodání a balné) promítnuta ve prospěch účtu MONNA, v případě, že si zákazník zvolil způsob platby předem na Internet (tedy ze služby Paysera nebo prostřednictvím jednoduchého online převodu).
3. Zboží musí být doručeno na adresu uvedenou Zákazníkem na území České republiky kurýrní společností DPD.
4. Všechny zásilky jsou pojištěné a provádí je kurýrní společnost.
5. Náklady na odeslání zakoupeného Zboží nese Zákazník, pokud není v rámci konkrétní kampaně výslovně uvedeno jinak. Ke každému zasílanému Zboží musí být přiložen doklad o nákupu (účtenka nebo faktura s DPH) a formulář pro výměnu/vrácení zboží.

1. Informace o ceně zboží uvedené na internetových stránkách společnosti MONNA jsou závazné od okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko "koupit" u příslušného zboží vystaveného k prodeji na stránkách společnosti MONNA. Výše uvedená cena se nemění bez ohledu na případné změny cen MONNA, ke kterým může dojít po potvrzení objednávky.
2. Ceny produktů v MONNA jsou uváděny v českých korunách a zahrnují všechny související složky včetně DPH, cel a daní, kromě nákladů na dodání, které jsou kalkulovány při upřesnění dodací adresy.
3. Zákazník hradí hodnotu objednaného zboží spolu s náklady na dodání jedním z následujících způsobů:
a) na dobírku zprostředkovateli kurýrní společnosti v místě dodání, pokud tato částka nepřesáhne 1000 EUR. Jinak není možnost platby na dobírku.
b) elektronickým bankovním převodem prostřednictvím platebního systému Paysera, před doručením. Pokud si zákazník zvolil způsob platby předem, neprovedení platby na účet MONNA nebo osob jednajících jako zprostředkovatelé transakce (služby Paysera) do 2 dnů po zadání objednávky bude mít za následek zrušení objednávky. V takovém případě by mělo být možné objednávku zopakovat a zvolit jiný způsob platby. Plnění objednávky zaplacené bankovním převodem nebo platební kartou začíná přijetím dlužné částky za zboží.
4. Společnost MONNA si vyhrazuje právo měnit ceny zboží na stránkách MONNA, zavádět nové zboží do prodeje, provádět a ukončovat propagační reklamní kampaně na stránkách MONNA nebo provádět jejich změny v souladu s ustanoveními bulharského zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů, které neporušují práva osob, které uzavřely smlouvy o prodeji zboží nabízeného společností MONNA před provedením výše uvedených změn, nebo práva osob, které jsou oprávněny využít konkrétní propagační akce v souladu s podmínkami a během této akce.
5. Po výběru bankovního převodu jako způsobu platby bude zákazník přesměrován na platební formulář společnosti Paysera a platba může být provedena na základě předchozího souhlasu zákazníka s podmínkami pro takový způsob platby, které poskytuje společnost Paysera jako zprostředkovatel platby.

1. Výrobky nabízené v obchodě jsou zcela nové a originální.
2. MONNA se snaží zajistit plnou funkčnost Obchodu na základě dostupných technických znalostí a zavazuje se v přiměřené lhůtě odstranit nedostatky nahlášené Zákazníky.
3. Jakoukoli věc zakoupenou u společnosti MONNA lze reklamovat v souladu s Podmínkami pro výrobky osobní hygieny, tj. bez vadného vzhledu a v jiném množství, za podmínek pro odvolání stanovených v příslušných zákonných ustanoveních, pokud se vyskytnou vady, které ji činí nevyhovující kupní smlouvě.
4. Reklamaci lze podat poštou, a to zasláním zboží a písemného popisu vady nebo vyplněného reklamačního formuláře zveřejněného na internetových stránkách společnosti MONNA a zaslaného na e-mailovou adresu complaint@monna.cz. 5. Do 30 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zásilky společností MONNA bude zákazník vyrozuměn o rozhodnutí o uplatněné reklamaci.
Vzorový formulář pro reklamaci:
Komu: Monna International EOOD se sídlem v Sofii, 15 Geo Milev St
email: reject@monna.bg
Tímto vás upozorňuji na nesoulad mezi dohodnutým a dodaným zbožím.
Číslo objednávky: ____________________
Kasov bon/číslo na faktuře:__________________________________________
Protokoly, zkoušky a jiné dokumenty, které prokazují neshodu zboží.: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Předmět stížnosti:
1. Zboží je. __________________________________;
o Nabrané;
o Obal je porušený;
o je zde tovární vada.
Pokud má zboží výrobní vadu:
o Zboží při zavřeném uzávěru uniká nebo je poškozeno těsnění;
o chybí část(i) výrobku a/nebo sady (krabička, uzávěr, rozprašovač);
o výrobek má funkční vadu (funkčnost, použití, vzhled).
o výrobek má funkční vadu (funkčnost, použití, vzhled).Tímto nárokem prohlašuji, že si přeji:
o vrácení zaplacené částky nebo;
o výměnu zboží za jiné
o snížení ceny
5. Pokud má zboží vady, má zákazník podle § 112 - § 114 a § 124 zákona o ochraně spotřebitele následující práva:
a) učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny Zboží, pokud Prodávající bez zbytečného odkladu a bez zbytečných obtíží pro Kupujícího nevyměnil vadné Zboží za Zboží bez vad nebo neodstranil jeho vadu;
b) uplatnit právo na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s vadou Zboží. (b) požadovat výměnu Zboží za jiné Zboží bez vad nebo odstranění jeho vady.
6. V případě, že reklamaci nebude vyhověno, bude Zboží vráceno Zákazníkovi spolu s prohlášením o neoprávněnosti reklamace.
7. Mimosoudní způsoby řešení sporů:
a) Informujeme vás, že zákazník-spotřebitel může využít následující mimosoudní způsoby řešení sporů a reklamace:
i. Podání reklamace u společnosti MONNA;
ii. Podání stížnosti u Komise pro ochranu spotřebitele (CPC). Více informací o ČOI a elektronickém podání stížnosti naleznete na následujících odkazech: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba
. b) Pokud nakupujete jako spotřebitel, máte také právo využít mimosoudní způsob řešení sporů a podat stížnost prostřednictvím interaktivní platformy pro řešení spotřebitelských sporů online (ODR) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013. (c) Platforma ODR je interaktivní nástroj dostupný spotřebitelům v Evropské unii, jehož prostřednictvím lze podat stížnost. Níže uvedený odkaz přesměruje na platformu ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. Podle článku 1 nařízení o alternativním řešení spotřebitelských sporů je účelem platformy pro alternativní řešení spotřebitelských sporů poskytnout spotřebitelům nástroj, který usnadní dosažení nezávislého, nestranného, transparentního, účinného, rychlého a spravedlivého mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky v Evropské unii prostřednictvím internetu. d) E-mailová adresa kontaktní osoby pro zákazníky online MONNA je následující: info@monna.cz.

1. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, v souladu s níže popsanými obchodními podmínkami a v souladu s obchodními podmínkami pro výrobky osobní hygieny, tj. bez zhoršeného vzhledu a jiného množství.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy o prodeji Zboží je 30 dnů ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba, která není dopravcem, převzala Zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat společnost MONNA výslovným oznámením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) zaslaným na adresu: reject@monna.cz.
3. Zákazníci mohou využít přístupový formulář, který lze získat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané bezprostředně po potvrzení objednávky, což však není povinné. Zákazníci mohou také vyplnit a zaslat naskenovanou kopii formuláře pro zrušení smlouvy nebo jiné výslovné oznámení o zrušení na následující e-mailovou adresu reject@monna.cz. Po obdržení odstoupení od kupní smlouvy společnost MONNA neprodleně zašle zákazníkovi na trvalém nosiči (např. e-mailem) potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
Vzorový formulář pro odhlášení:
Komu: Monna International EOOD se sídlem v Sofii, 15 Geo Milev St
email: reject@monna.bg
Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy.:
Pro prodej následujícího zboží*:
Pro poskytování následujících služeb*:
Objednáno dne*/přijato dne*:
Jméno uživatele (uživatelů):
Adresa uživatele (uživatelů):
Datum________________________________

*Prosím, vymažte, pokud je to nutné.

4. Pro dodržení lhůty pro výpověď smlouvy stačí, když zákazník zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.
5. Zákazník je povinen vrátit Zboží nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí objednávky. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud Zákazník odešle Zboží zpět před uplynutím 30denní lhůty.
6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost MONNA Zákazníkovi všechny platby, které obdržela, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů způsobených zvoleným jiným způsobem dodání než nejlevnějším způsobem běžného dodání nabízeným společností MONNA a nákladů na balení), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo společnosti MONNA oznámeno rozhodnutí Zákazníka.
7. Vrácení plateb Zákazníka se provádí pouze bankovním převodem. Společnost MONNA může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží zboží nebo doklad o odeslání, podle toho, co nastane dříve. V případě, že Zákazník převzal svou zásilku na dobírku, je refundace provedena pouze na bankovní účet vedený v České republice.
8. Zákazník nese odpovědnost pouze v případě snížení hodnoty vráceného Zboží v důsledku jeho použití jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

1. MONNA poskytuje zákazníkům elektronicky následující služby:
a) možnost uzavírat smlouvy o prodeji zboží on-line u společnosti MONNA v souladu s těmito Podmínkami,
b) možnost vytvářet profily zákazníků na portálu MONNA,
c) Zasílání objednaných obchodních informací o zboží.
2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o prodeji zboží v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zásadami uvedenými v těchto podmínkách. Zákazník má dále právo kdykoli požádat o ukončení poskytování služeb společnosti MONNA uvedených v bodě 1, pododstavcích
. b) a c) výše.
3. Technické podmínky poskytování online služeb společností MONNA jsou následující:
a) přístup k internetu,
b) použití internetového prohlížeče, který umožňuje editaci hypertextových dokumentů (např. Internet Explorer, Opera, FireFox nebo podobný prohlížeč);
c) dostupnost e-mailové adresy.
4. Stížnosti na služby poskytované elektronicky lze adresovat na e-mailovou adresu complaint@monna.cz a na telefonní číslo +359888066662 za cenu dle tarifního plánu mobilního operátora. Stížnost zákazníka musí obsahovat jméno příjemce služby a stručný popis problému. Společnost MONNA by měla vyvinout maximální úsilí, aby stížnost vyřídila co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejího obdržení. Zákazník bude o způsobu vyřízení stížnosti vyrozuměn podle své volby telefonicky nebo e-mailem zaslaným na jím uvedenou e-mailovou adresu.
5. Společnost MONNA Vás informuje, že v závislosti na nastavení internetového prohlížeče Zákazníka mohou být do počítačového systému používaného Zákazníkem zasílány soubory cookies, které nejsou součástí služeb nabízených společností MONNA a které umožňují následnou identifikaci Zákazníka navštěvujícího webové stránky společnosti MONNA a které slouží k usnadnění používání Obchodu Zákazníkem, jakož i k monitorování toku Zákazníků na webových stránkách společnosti MONNA. Zákazník může používání souborů cookie společností MONNA kdykoli zakázat, a to zadáním příslušného nastavení ve svém webovém prohlížeči. Další informace o souborech cookie, jejich funkčnosti a možnosti jejich správy naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

1. Nedodržení ustanovení těchto obchodních podmínek má za následek nemožnost nákupu produktů nabízených společností MONNA. Společnost MONNA si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek a při zadávání objednávky poskytne zákazníkovi možnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami.
2. Na smlouvu o prodeji výrobků v MONNA se vztahují bulharské právní předpisy. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
3. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se použijí příslušná ustanovení bulharského zákona o ochraně spotřebitele, zákona o závazcích a smlouvách, obchodního zákona, zákona o elektronickém obchodu, jakož i ustanovení dalších zákonů vztahujících se na činnost a fungování společnosti MONNA.
4. Příslušným soudem pro řešení sporů je soud, který je místně příslušný v souladu s platnými předpisy.4. Příslušným soudem k řešení sporů je místně příslušný soud podle platných předpisů. V případech, kdy jste ve vztahu se společností Monna v pozici spotřebitele a dojde ke spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu Komisi pro Ochrana spotřebitele v Bulharské republice (Komise pro ochranu spotřebitele v Bulharské republice, webová adresa: https://kzp.bg/). V tomto případě může uživatel využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů online vytvořenou Evropskou komisí, která je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. MONNA může změnit Řád v případě, že nastane alespoň jeden z následujících závažných důvodů:
a) změny právních předpisů nebo změny výkladu právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, výkladů, vysvětlení nebo doporučení vydaných příslušnými útvary nebo orgány, pokud se to týká záležitostí, na které se vztahuje nařízení;
(b) změna způsobu poskytování služeb, na které se vztahuje nařízení, z technických a technologických důvodů, z bezpečnostních důvodů, za účelem zlepšení výkonnosti MONNA nebo zlepšení kvality služeb poskytovaných MONNA;
(c) změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb, na které se vztahuje Nařízení, spočívající v zavedení nových funkcí nebo služeb, úpravě nebo zrušení stávajících funkcí nebo služeb;
(d) změnou způsobu platby nebo doručování a změnou nákladů na doručování;
e) nutnost provést redakční změny;
6. Změny nařízení se vztahují na objednávky podané po vstupu těchto změn v platnost. Příkazy zadané přede dnem vstupu změn nařízení v platnost se provedou na základě ustanovení nařízení platných v den zadání příkazu.
7. Všechny ochranné známky a názvy společností zobrazené na stránkách MONNA patří jejich právoplatným vlastníkům a jsou zde umístěny pro informační účely.